blog-3838-b.jpg

FASYAL FITNESS

Antrenman alanında fasya için verilen değer son zamanlarda artmış olsa da, fasya üzerinde yapılan çalışmaların yeni olmadığının altını çizmeliyiz. Konnektif doku ağımız her zaman bizimle olmuştur; onu eğitmekten, germekten ve kendini tamir etme işine izin vermekten alıkoyamayız.

Sorun şu ki; antrenörler ve fizyoterapistler başından beri tendonları, ligamanları ve bağlantıları, ayrı bölümler olarak düşünmüşlerdi. Bütün vücut sistemi olan fasya rehabilitasyon ve performans alanı tarafından daha az dikkate alınmıştı. Bu da antrenmalarda ve tedavilerde sadece bölgesel çalışmayı mümkün kılarak bütünsel bakış açısının oluşmasının önündeki en büyük engel olarak karşımıza çıkmaktadır. 

FASYAL FİTNES NEDİR ?

Sağlıklı sınırlar içerisinde yapılacak olan düzenli yüklemeler, miyofasya boyunca düzenli bir spiral örgü desenine neden olacaktır, düzenli yüklemenin olmaması ise miyofasyada keçe benzeri düzensiz bir mimari oluşturur.

Fasyal yüklemenin zayıflığı, fasyadaki moleküler ‘kıvrımı’ azaltır. Bu kıvrımlar Golgi Tendon Organlarının dokudaki yükü okumak için kullandığı bir yöntemdir. Hareketsizlikle beraber azalan kıvrımlar nedeni ile yük algısı tam anlamıyla doğru olmayacaktır.


Dolayısıyla, egzersize başlayan sedanter kişi, kas güçsüzlüğüne ilaveten iki fasyal zorlukla karşı karşıya kalır: spiral örgüyü yeniden biçimlendirmek ve kıvrımı yeniden inşa etmek.

 

Her ikisinin de oluşması, kas inşa etmekten daha uzun sürer. Nedeni ise; daha az vasküler yapıya sahip olan fasyanın kollajen yapım/yıkım hızının, iyi beslenmiş bir kasın protein yapım/yıkım hızından daha az olmasıdır.

 

Kaslar, kendilerini destekleyen fasyayı bu yönden geride bıraktıklarından dolayı herhangi yeni bir egzersiz programının başlangıcında yaralanmalara oldukça açıktır. Sağlıklı yüklenimler sonucu iyi eğitilmiş olan fasya, bu yaralanmaları en aza indirecektir. Fasyal fitness denilen kavram işte tam da bu noktada önemini hissettirmektedir.


 

Örnek verecek olursak; bireysel kas gruplarına göre izole edilmiş antrenmanlar o kası iyi çalıştırabilir, ancak fonksiyonel hareketteki vücut sağlığı için gerekli fasyal dokuları ihmal edebilir. Miyofasyal meridyenleri açık veya kapalı
kinetik zincirler halinde eğitmek, kaslar arasında ve çe
vresinde fasyal dayanıklılık oluşturur, proksimal başlangıç ve distal gecikmenin daha fazla koordinasyonuna izin verir.Bu temele göre eğitim almış bilinçli antrenör ve fizyoterapistler ile çalışmak yaralanmaların en aza indirilmesi ve maksimum verim alınması doğrultusunda egzersiz ve antrenman yapmanıza olanak tanır.
 

Arama Yap

+
doitLoad