blog-3838-b.jpg

 

 

BURSA NEDİR?

 

 

Bursalar yoğun akışkan sıvı ile dolu etrafı zarla çevrili keseciklerdir. Vücutta genellikle kemik yüzeyler ve üstündeki tendonlar arasında birçok bursa mevcuttur. Genellikle pozisyonlandıkları noktalar kemik ile üstündeki bağ dokuların yüzeylerinin sürtünmesini engelleyecek tampon pozisyonlardır. Bu nedenle bursa yaralanmaları çoğunlukla aşırı kullanma, aşırı baskı, aşırı uyarılma vb, süreklilik içindeki mikrotravmalar nedeniyle oluşur.

Bursa ne işe yarar?

Görevleri tendonun kemik yüzey üzerindeki hareketini kolaylaştırmaktır.  Yaralanmaya açık olan bursalar tipik olarak , aşırı makaslama veya kompresif kuvvetlerden kaynaklanan aşırı kullanım yaralanmalarıdır.

Bursaların overuse yaralanmaları sıktır. Özellikle subakromiyal bursa trochanter majör bursası(Trochanterik bursa), dizde iliotibial bandın dibindeki bursa ve aşil tendonu ile kalkenusu ayıran retrokalkeneal bursanın yaralanmaları sık görülür.

Bursayı etkileyen overuse yaralanmaları sıklıkla tendinopati ve sıkışma sendromu gibi diğer lokal patolojilerle beraber bulunur.

Semptomlar, lokalize ağrı ve şişliği içerir ve genellikle aktivite ile artar. Genellikle tedavide konservatif yaklaşımlar öncelikli benimsenir.

Tedavi irrite edici yüklerin ortadan kaldırılmasını, inflamasyonun azaltılmasını ve aktiviteye ağrısız şekilde kademeli dönüşü içerir. Spesifik tedaviler genel fizyoterapi uygulamalarını içerir. Başlangıçtaki inflamasyon azaldığında çevre doku ve kaslar için gerdirme ve güçlendirme programına başlanabilir.

 

 

Arama Yap

+
doitLoad