blog-3838-b.jpg

 

OMURGA EĞRİLİKLERİNDE (SKOLYOZ) KORSE KULLANIMI

 

Skolyoz, çoğunlukla altta yatan nedenin belli olmadığı, omurganın 3 yönlü olarak yer değiştirdiği bir deformitedir. Tedavisinde 3 boyutlu Schroth egzersizleri (asimetriyi düzeltici ve solunum egzersizleri) ve hastanın omurgadaki açılaşmasına uygun olarak korse kullanması istenir.

            

Eğrilikteki açılaşma 20 derecenin üzerindeyse ve hasta hala büyüme çağında ise korse kullanımı teşvik edilmelidir. Korse muhakkak kişiye özel olarak dizayn edilmeli ve faydasını görebilmek için korsenin kullanım koşullarına uyulmalıdır.

 

            

Son çalışmalara göre skolyoza en uygun korselerden bir tanesi CAD/CAM teknolojisiyle oluşturulan korsedir. Bu korse, omurgayı 3 boyutta düzeltmeyi amaçlayarak, eğriliğin ilerlemesini durdurmaya çalışır. Korse üzerinde basınç noktaları ve basınç noktalarının karşısında açık alanlar oluşturularak eğrinin paterni değiştirilir.

 

            

Korse kullanımı, çocuk hastalarda erişkinliğe varana kadar devam ettirilir. Belli aralıklarla uzman kişiler tarafından korse kontrol edilmeli, baskı bölgelerinin değişmesi gerekiyorsa değiştirilmelidir. Çocuğun boyunun uzamasına göre korsede yine değişiklikler yapılması gerekmektedir.

 

            

Korsenin oluşturduğu paternin devamını getirebilmek için skolyoza yönelik egzersizlerle doğru kas grupları kuvvetlendirilmeli ve günlük hayattaki bazı alışkanlıklar asimetriyi ortadan kaldıracak şekilde düzenlenmelidir.

 

 

DOiT olarak, skolyoza olan yaklaşımımız hastanın eğitilmesi, skolyoza özel 3 boyutlu Schroth egzersizlerinin uygulanması, ev ödevlerinin düzenlenmesi ve hastanın ihtiyacı varsa korse kullanımına teşvik edilmesi yönündedir.

Arama Yap

+
doitLoad