blog-3838-b.jpg

FUNCTIONAL MOVEMENT SCREEN (FMS) TESTİ

 

Egzersiz yaparken hareket kalitesini belirleyen en önemli unsur hareketin doğru paternidir. Doğru paternin normalin dışına çıkması demek yapılan harekette asimetrik görüntü, fonksiyon eksikliği, propriyosepsiyon ve stabilizasyon algılarında bozulmalar gibi sorunlar ortaya çıkar. Bu kayıplar atletik sporcularda özellikle milli sporcular için büyük problemler oluşturur. Bunlardan en önemlisi, sporcunun antreman sırasında veya sahada performansını, ileriye dönük planlarını etkileyebilecek bir yaralanmadır. Yaralanmadan dolayı sporcu, kuvvet ve endurans olarak geride kalabilir ve hedefinden biraz daha uzaklaşmış olur. Bu sebeple sporcu yaralanması her sporcunun korkulu rüyasıdır.

Önlem için ne yapılmalı?

Düzenli aralıklarla sporcular Functional Movement Screen (FMS) Testinden geçilmeli.

 

Peki FMS Testi nedir?

Fonksiyonel hareket kalitesi açısından anahtar olan yedi temel hareket paterni üzerindeki kısıtlılık veya asimetrileri belirlemek üzere kurulmuş bilimsel temelli biyomekanik tarama ve değerlendirme sistemidir. Bu paternleri değerlendirerek fonksiyonel kısıtlılıklar ve asimetriler belirlenebilir.

 

FMS Değerlendirmedeki 7 Temel Hareket Paterni

1.Deep Squat (Derin Çömelme)

2.Hurdle Step (Yüksek Adımlama)

3.Inline Lunge (Tek Çizgi Üzerinde Lunge)

4.Shoulder Mobility (Omuz Mobilitesi)

5.Active Straight-Leg Raise (Aktif Düz Bacak Kaldırma)

6.Trunk Stability Push-Up (Gövde Stabilitesi Şnavı)

7.Rotary Stability (Rotasyon Stabilitesi)

FMS Değerlendirmenin Faydaları nelerdir?

- Fiziksel dengesizlik ve zayıflıkları tespit edip çözüm önerileri getirerek Fonksiyonel ve Atletik performansın geliştirilmesine katkıda bulunmak,

- Antrenman ve spor yaralanma risklerini azaltmak,

- Bilimsel temelli ve basit bir derecelendirme sistemi oluşuyla sporcunun hareket yeteneğinin doğru değerlendirilmesine imkan sağlamak,

- Antrenörlerin, sporculardaki kişisel eksikliklere yönelik antrenman programları hazırlamalarına olanak sağlamak,

- Antrenör, egzersiz uzmanları ve sporculara hareket kalitesi ile niceliği arasındaki farkı öğretmek,

- Fizyoterapist, antrenör, kondisyoner, personal trainer, ve doktorlara güncel yaralanma trendleri ve non-kontakt yaralanmalardan korunma konularında kanıtlanmış ve bilimsel temelli bakış açısı kazandırmak,

- Antrenörler tarafından hareket asimetrileri ile mikro-travma ve kronik yaralanmalar arasındaki ilişkilerin anlaşılmasına yardım etmek.

 

Senaptec Quad Strobe

 

Görsel ve motor beceri arasındaki ilişkiyi analiz edip değerlendirerek, gözler, beyin  ve vücut arasındaki bağlantıları kişiye özgü olarak geliştirme olanağı sağlar.

Fiziksel rehabilitasyonda standart uygulama, iyileşmesi gereken eklem veya kasa kontrollü bir stres uygulamaktır. Vücut, bu kontrollü strese odak alanını yeniden oluşturarak yanıt verir. Aynı şey beyin için de geçerlidir. Senaptec Dörtlü Strobe, gelişmeye ihtiyaç duyan görme yolu alanına kontrollü bir stres uygulayarak onu benzersiz ve oldukça etkili bir tedavi haline getirir.

Çevresel görüş, derinlik algısı, algılama süresi, hedefi yakalamak ve tepki süresi gibi parametlererin değerlendirilip bireyin duyusal performansını artırmaya yönelik çalışmalar sağlayan bir teknolojidir.

 

 

İzokinetik Performans Cihazı

 

İzokinetik kuvvet, belirli bir hızda oluşan kasılma sırasında geliştirilebilen en yüksek tork değeridir. İzokinetik kasılma ise; kasın eklem hareket açıklığı boyunca, belirlenen sabit bir hızla kasılmadır. Bu kasılma tipi ile kasta maksimum yüklenme sağlanırken belirlenen hareket hızı ile birlikte kasın güvenilir bir şekilde antrene edilmesine olanak sağlar. Aynı zamanda bu cihazların kas kuvvetini, dengesini (iki uzuv arası) ve dayanıklılığını objektif olarak ölçerek oluşabilecek sakatlıkların önlenmesinde ve yaralanma sonrası spora dönüş evresinde vazgeçilmez bir rolü vardır.

Merkezimizde bulunan Kineo Multistation cihazı ile birlikte bir çok ölçüm ve analiz sisteminden yararlanırken diğer izokinetik cihazlardan farklı olarak kişiye özgü antrenman sistemi ile daha etkili bir kas gelişimine olanak sağlamaktadır.

 

DOIT’DEN HABERDAR OL!

Doit hakkında son gelişmelere haberlere ve kampanyalara
bu alandan ulaşabilirsiniz.

+

Arama Yap

+